18.9.12

Parasta kristinuskossa 14 B

Parasta kristinuskossa? No, Jeesus tietysti. Kristityt keskittyvät liian vähän uskonsa parhaaseen asiaan! Jatkan muistiinpanoja ja ajatuksia Jeesuksen elämää käsittelevästä kirjasta Rakkaudella Isältä (Ellen White). Luku 14.

White kirjoittaa miten monet Jordanille kokoontuneista olivat olleet paikalla Jeesuksen kasteessa, mutta eivät olleet huomanneet silloin annettua merkkiä. "Kastajan toiminnan aikaisempina kuukausina monet olivat kieltäytyneet tekemästä parannusta. Siksi he eivät nähneet merkkiä, jolla taivas todisti Jeesuksesta tämän kasteessa. Silmät, jotka eivät koskaan olleet kääntyneet uskossa Jumalaan, eivät nähneet hänen kirkkautensa ilmestymistä; korvat, jotka eivät koskaan olleet kuunnelleet hänen ääntään, eivät kuulleet todistuksen sanoja."

"Näin on nytkin," jatkaa White. "Kristus ja palvelevat enkelit ovat usein läsnä ihmisten kokouksissa, mutta monet eivät tiedä sitä. He eivät havaitse mitään epätavallista. Mutta joillekin Vapahtajan läsnäolo paljastuu. He saavat lohdutusta, rohkaisua ja siunauksia."

Rukous: Jumala, avaa silmämme näkemään, korvamme kuulemaan ja mielemme ymmärtämään Jeesuksen läsnäolo kaiken tavallisen keskellä. 

Ei kommentteja: