19.9.12

Parasta kristinuskossa 14 C

Parasta kristinuskossa? No, Jeesus tietysti. Kristityt keskittyvät liian vähän uskonsa parhaaseen asiaan! Jatkan muistiinpanoja ja ajatuksia Jeesuksen elämää käsittelevästä kirjasta Rakkaudella Isältä (Ellen White). Luku 14.

Filippus oli vastannut myöntävästi Jeesuksen kutsuun seurata häntä. Hän ei malttanut olla puhumatta asiasta ystävälleen Natanaelille.

Natanael oli metsikössä mietiskelemässä hengellisiä asioita ja Messiasta. Filippus tuli kertomaan hänelle, että Messias on löytynyt. Luonnollisesti Natanael suhtautui ystävänsä mielipiteeseen epäillen. Niinpä Filippus kehotti: "Tule, niin näet."

Natanael meni tapaamaan Jeesusta. Jeesus kertoi nähneensä hänet "jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla."  Kohtaaminen Jeesuksen kanssa oli niin vaikuttava, että Natanael vakuuttui ja totesi "... sinä olet Jumalan Poika".

Whiten näkökulma on mielenkiintoinen: "Jos Natanael olisi luottanut rabbiinien opetukseen, hän ei olisi koskaan löytänyt Jeesusta. Itse katsomalla ja arvostelemalla hänestä tuli opetuslapsi. Nykyäänkin monet luottavat inhimilliseen arvovaltaan. Natanaelin tavoin meidän on itse tutkittava Jumalan sanaa ja rukoiltava Pyhän Hengen valaistusta. Hän, joka näki Natanelin viikunapuun alla, näkee meidät salaisessa rukouspaikassamme. Enkelit ovat lähellä niitä, jotka nöyrästi etsivät Jumalan ohjausta."

Kristinuskossa yksilöllisyydellä on tärkeä osa. Kristinusko ei ole sitä, että kuunnellaan sokeasti ja arvioimatta niin uskonnollisia kuin maallisiakaan auktoriteetteja. Pastorit eivät saarnaa, jotta heitä epäröimättä seurattaisiin tai heidän sanojaan toteltaisiin. Ei ole yhtä inhimillistä johtajaa, jota "kumarretaan."

Kunkin tulee itse katsoa ja arvioida. Pyhä Henki puhuu mielellään kullekin yksilölle ja avaa Jumalan sanaa niille, jotka sitä itse tutkivat eivätkä vain luota muiden puheisiin.

Asenne, jolla etsii on tärkeä: nöyrällä, oppivaisella asenteella pääsee eri paikkaan kuin ylpeällä, näin asiat ovat -asenteella. Kuten White totesi, "enkelit ovat lähellä niitä, jotka nöyrästi etsivät Jumalan ohjausta."

Ei kommentteja: